Shih Tzu Danmark

1/2-2024 Registreringstal fra DHR

Dansk Hunde Register (DHR) har i 2023 registreret 1.744 af racen Shih Tzu.

Heraf er 239 stambogsført (dvs. har stamtavle) og registreret i Dansk Kennel Klub i 2023.

De stambogsførste  Shih Tzu udgør en meget lille procentdel af alle registrerede Shih Tzu i Danmark.

Det har i efterhånden i mange år været således at  Shih Tzu med DKK stambog har udgjort omkring 10% af alle de hunde der registreres i DHR som værende af racen Shih Tzu. 

Desværre er de resterende 90 % “Shih Tzu” uden DKK stamtavle og/eller blandinger af forskellige racer hvor Shih Tzu indgår. 

Hunde der ikke har stamtavle, kan ikke betegnes som renracede og bør derfor ikke indgå i en racebetegnelse, men bør registreres på anden vis.

Disse tal bør af hensyn til en races sundhed, ligeledes heller ikke  indgå i en races sundheds status.