Shih Tzu Danmark

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes

lørdag den 6. april kl. 13.00 i DKK´s lokaler: Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valgresultat til bestyrelsen og suppleanter

9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Se mere på KSS hjemmeside.