Shih Tzu Danmark

Patella Luxation

Knæskallen (Patella) bevæger sig normalt frem og tilbage i en fure på lårbenet i når bagbenet bøjes og strækkes. Ved patella luxation er knæskallen smuttet ud af denne fure.

Registrering af patella-status
DKK registrerer patellastatus (Patella=knæskal) for alle interesserede racer fra den 1. januar 2008.  Registreringen har til hensigt at skabe overblik over status hos racerne.
Resultatet vil blive offentligt på hundeweb.
DKK kan kun registrere udenlandske resultater, som er sammenlignelige med nedennævnte gradueringer.
Hunden skal på undersøgelsestidspunktet være mindst 12 måneder gammel.
Ordningen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2008.
Grad 0: Normal
Grad 1: Patella ligger på plads men kan luxeres (luxeres=flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.
Grad 2: Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres=bringes tilbage til normale position).
Grad 3: Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.
Registrering af “gamle” attester fra før 1. januar 2008

Det er muligt at få registreret de “gamle” attester – mod at man køber en rekvisition, som skal indsendes sammen med den “gamle” attest. Den “gamle”attest indeholdt dog 5 grader, som vil blive oversat på følgende måde:
Grad 0 = Grad 0
Grad 1 = Grad 1
Gra 2 + 3 = Grad 2
Grad 4 = Grad 3

Kilde: Dansk Kennel Klub

Mere om Patella Luxation

IMG_0691