Shih Tzu Danmark

Om udstilling

BIS BIM Herlufmagle 2013

BIS BIM Herlufmagle 2013

De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI, er opdelt i 10 grupper efter type og anvendelse, og grupperne bedømmes på forskellige dage på udstillingen. Bedømmelsen følger altid et bestemt mønster.

Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet.

Oftest bedømmes hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”.

Bedømmelsesforløbet trin for trin samt farverne på de forskellige bånd og rosetter, der uddeles i løbet af bedømmelsen i de forskellige klasser, er også vist i et skema, som man kan få udleveret på DKK’s internationale udstillinger.

Babyklassen (uofficiel klasse) er for hunde 3-6 måneder.

Hvalpeklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 6-9 måneder.
Championklassen er for hunde, der inden udstillingen allerede er blevet national eller international champion. Hunde, der har opnået dansk championat, skal tilmeldes i denne klasse eller i veteranklasse. I championklassen er minimumsalderen 15 måneder, og hunde, der er tilmeldt i championklassen, kan ikke tildeles certifikat til det danske championat.
Juniorklassen er for hunde fra 9-18 måneder. Hunde anmeldt i juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB (certifikat til det internationale udstillingschampionat).
Mellemklassen er for hunde fra 15-24 måneder.
Åben klasse er for hunde, der er mindst 15 måneder.
Veteranklassen er for hunde over 8 år. Hunde, der har opnået dansk championat, skal tilmeldes i denne klasse eller i championklasse. Hunde, der er tilmeldt veteranklasse, kan ikke tildeles certifikat og CACIB.

Der konkurreres derudover også i juniorhandling, hvor unge i alderen 10-17 år dyster om at være bedst til at fremvise hunden, i avlsklasse, hvor en han eller tæve stiller med 3-5 stk. afkom, samt i opdrætsklasse, hvor hundene stiller i grupper af 3-5 hunde af samme race fra samme opdrætter.

Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer.KSS Vejen BHK (1)

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer:

EXCELLENT (fortrinlig/certifikatkvalitet) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens standard.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog uden at besidde de generelt ønskede egenskaber, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

CK, tildeles de hunde dommeren vurderer har championkvalitet.

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder. Hvis der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra næstbedste kvalitetsgruppe (very good) også i konkurrencebedømmelserne.

De hunde, der i de officielle klasser opnår betegnelsen Excellent med CK, går videre til den næste konkurrence.

Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat, som er et trin på vejen til det danske championat. Der kan endvidere tildeles CACIB, som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB, som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et.

Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) (rød/gul roset) og “Bedst i modsat køn” (BIM) (grøn/hvid roset), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer – men af samme gruppe – mødes.

BIR - BIM DKK Nationaludstilling Varde 2013

BIR – BIM DKK Nationaludstilling Varde 2013

Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.
Vi henviser endvidere til DKK’s reglement for udstillinger og skuer for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet.

Du kan læse meget mere om udstillinger ved at trykke på DKK logoet

dkklogo

Søg bla. DKK Bedømmelsesforløb og Udstillingsreglement.

Eller her: https://www.dkk.dk/uploads/documents/DKK_A5_Ny-på-udstilling_WEB.pdf

I udstillingsreglementet står alt hvad du har brug for at vide ifbm. udstilling i Danmark.

Kilde: Dansk Kennel klub.

Best In Show - BIS

Best In Show – BIS