Shih Tzu Danmark

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Klubben for Små Selskabshunde

afholder ordinær generalforsamling søndag den 23. april kl. 13:00
i Lillebæltshallernes mødelokale i Bowling centret (lige over for hallen)

Adressen: Færøvej 74-76, 5500 Middelfart.

Af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig senest mandag den 17. April 2023 til Charlotte Sølvsten på mailadresse charlotte@madagaskarhunden.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Godkendelse af formandens beretning
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
  6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Offentliggørelse af valgresultat til bestyrelsen og suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant
  10. Eventuelt