Shih Tzu Danmark

Ny racerepræsentant 2022

Da vores racerepræsentant ikke ønsker at fortsætte, skal der i gruppen opstilles kandidat(er) til valget i 2022, INDEN 1 februar 2022.

Racerepræsentanten og suppleanten sidder for en periode af 3. år. Valget følger generalforsamlingen. Perioden er 2022-2024.

Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant inklusiv disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar.

Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.

Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer i racen (jfr. KSS’s love §5 stk. 3 og § 6 stk.2), senest 10 dage før generalforsamlingen.

Se evt. mere på Klubben for Små Selskabshundes hjemmeside:

https://www.canis-minor.dk/Klubben/Loveogregler/Reglerforracerepræsentantskabet.aspx