Shih Tzu Danmark

Nyt om registrering af DNA test hos DKK

DKK stopper registrering af DNA test resultater for Nyrelidelsen RD (Renal Dysplasi) hos shih tzu

Af Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd, specialkonsulent hos DKK (10/2015), hfpr@dkk.dk 

Der er opstået berettiget tvivl om kvaliteten af den DNA test for nyrelidelsen RD (Renal Dysplasi), der udbydes af firmaet Dogenes. DKK’s sundhedsudvalg har set på det materiale der er fremkommet vedrørende testen, og det er på den baggrund blevet besluttet, at DKK ikke længere vil registrere resultater af testen. Hidtil har der været frivillig registrering af RD hos shih tzu på hundeweb, men testen er også blevet brugt af andre racer bl.a. boxer og lhasa apso. De resultater, der allerede findes på hundeweb, får lov at blive stående, da der jo er betalt for registreringen.

Baggrund

Da DNA testen for RD blev udviklet, udnyttede forskerne det faktum, at alle pattedyr ligner hinanden – og at mange af vores gener også ligner hinanden. Der var tidligere blevet fundet et gen hos mus, som gav anledning til de samme nyreforandringer som man ser hos hunde med RD. Genet hedder Cox-2 og forskerne analyserede dette gen hos såvel syge som raske hunde af flere race. De fandt dog ikke nogen mutationer i selve Cox-2 genet hos de hunde, der led af RD. Derfor ledte de videre i de områder af kromosomet, der ligger lige ved siden af Cox-2 genet, og her fandt de nogle steder, hvor syge og raske hunde afveg fra hinanden på forskellige måder. De syge hunde i undersøgelsen havde en af disse ændringer ved siden af Cox-2 genet, og det er disse ændringer – ved siden af det formodede sygdomsgen – som Dogenes test er baseret på. Dette arbejde blev udført i 2011, men der endnu ikke offentliggjort nogen studier, der beviser, at det virkelig hænger sådan sammen. Det videnskabelig tidskrift, der oprindeligt offentliggjorde artiklen om RD hos hund, har derfor lavet en såkaldt ”bekymringstilkendegivelse” (Expression of concern) hvori de stiller spørgsmålstegn ved pålideligheden af de resultater, der beskrevet i artiklen.

Du kan hjælpe

RD er en alvorlig lidelse, som ikke kan kureres. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at få udviklet en ny og bedre DNA-test for den. DKK opfordrer derfor alle hundeejere, der oplever dødsfald hos unge hunde som mistænkes for at lide af Renal Dysplasi, til at få lavet en obduktion, for at fastslå om der virkelig har været tale om RD. Hvis det er tilfældet, vil professor i Genetik og medlem af DKK’s sundhedsudvalg, Merete Fredholm, meget gerne have tilsendt hundens stambogsnummer, obduktionsrapporten samt en såkaldt EDTA stabiliseret blodprøve. Materialet kan sendes til:

Merete Fredholm

KU / SUND

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab

Faggruppe Genetik og Bioinformatik

Grønnegårdsvej 3

1870 Frederiksberg C.