Shih Tzu Danmark

Generalforsamling i KSS 2020

12/3-2020
Pga. Corona situationen bliver klubbens generalforsamling den 21.3. efter aftale med DKK udsat til et senere tidspunkt.
Der vil senere blive udsendt en information om den nye dato.
Afstemningen til valget til bestyrelsen lukker som planlagt den 20.3. Resultatet bliver først offentliggjort på den nye generalforsamling (og INGEN kender resultatet før)
Generalforsamling i KSS
Klubben for Små Selskabshunde afholder den årlige generalforsamling lørdag den 21. marts 2020  kl. 13:00

Sted: SBI’s Klubhus,  Parkvej 41, 4200 Slagelse

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 1. februar 2020.

Tilmelding, se mere i Lille Hund februar 2020

Dansk Kennel Klub og Klubben for Små Selskabshunde