Shih Tzu Danmark

Generalforsamling i KSS 2020

Klubben for Små Selskabshunde afholder den årlige generalforsamling lørdag den 21. marts 2020  kl. 13:00

Sted: SBI’s Klubhus,  Parkvej 41, 4200 Slagelse

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 1. februar 2020.

Tilmelding, se mere i Lille Hund februar 2020

Dansk Kennel Klub og Klubben for Små Selskabshunde